JAK OGRANICZYĆ KOSZTY TŁUMACZENIA

Zatrudnij tłumacza bezpośrednio.

Biura tłumaczeń są pośrednikami pomiędzy tłumaczami a klientami końcowymi i muszą doliczyć swoją marżę do tłumaczenia. Dlatego warto zwrócić się bezpośrednio do tłumacza.

Ponadto biura tłumaczeń oferujące klientom konkurencyjne stawki mogą zaoferować tłumaczowi bardzo niskie wynagrodzenie, na które nie godzą się najlepsi tłumacze. Często okazuje się, że za taką samą kwotę można uzyskać wysokiej jakości tłumaczenie od tłumacza-freelancera oraz średniej jakości tekst od biura tłumaczeń.

Nie szukaj daleko.

Jeśli to możliwe, w przypadku tłumaczeń ustnych warto nawiązać współpracę z tłumaczem mieszkającym w pobliżu. Koszty i czas dojazdu są doliczane do kosztów samego tłumaczenia.

Nawiąż stałą współpracę z jednym tłumaczem.

Dzięki temu możesz liczyć na spójność terminologiczną i stylistyczną wszystkich tłumaczonych tekstów, a dzięki znajomości tematyki tłumacz będzie w stanie zapewnić nieco szybsze terminy realizacji (nie będzie konieczności każdorazowego ustalania obowiązującego słownictwa i wyszukiwania trudniejszych terminów). Można też liczyć na nieco lepsze stawki.

Wybierz dobrego tłumacza.

Najdroższe tłumaczenie to błędne tłumaczenie, które trzeba zlecić ponownie, nie mówiąc już o utraconych korzyściach biznesowych i nadszarpniętym wizerunku firmy.

Dostarcz tekst w edytowalnym formacie tekstowym.

Przetwarzanie plików na format nadający się do tłumaczenia może zabierać całkiem sporo czasu. Dlatego rzadkie lub nieedytowalne formaty plików często wiążą się z wyższą ceną tłumaczenia.

Zleć tłumaczenie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Tryb ekspresowy realizacji zamówienia podnosi jego koszty, ponieważ często wiąże się z pracą w nocy lub w weekendy.

Zadbaj o jakość dostarczanego tekstu.

Cena tłumaczenia słabo czytelnych skanów dokumentów lub pisma ręcznego jest wyższa niż w przypadku łatwo czytelnego tekstu.

Prześlij do tłumaczenia tylko wersję ostateczną.

Zmiany w treści dokumentu dokonywane w trakcie tłumaczenia czy już po jego zakończeniu pociągają za sobą dodatkowy nakład pracy, a co za tym idzie, również koszty.

Prześlij dokumenty źródłowe do wyceny.

Dzięki temu uzyskasz dokładną wycenę tłumaczenia i nie ryzykujesz że cena wzrośnie po przyjęciu zlecenia. Osoba wyceniająca będzie znała dokładną ilość stron rozliczeniowych, tematykę i stopień specjalizacji tekstu oraz jego aspekty techniczne (format, ewentualnie tekst słabo czytelny). Przy ogólnych zapytaniach typu „5 stron tekstu ekonomicznego” zwykle podawana jest stawka podstawowa.

Zastanów się dwa razy zanim użyjesz automatycznego translatora.

W sieci można znaleźć darmowe narzędzia tłumaczeniowe, jednakże ich jakość pozostawia bardzo wiele do czynienia. Czasami pozwalają zorientować się ogólnie w tematyce tekstu, a czasem efekty ich pracy są humorystyczne. Absolutnie nie używaj ich w tekstach przeznaczonych do publikacji!

Najtańsza oferta to niekoniecznie najlepsza oferta.

W zasadzie nigdy się tak nie zdarza. Dobrzy specjaliści nie pracują za najniższe stawki.