Oferta

Oferuję tłumaczenia pisemne we wszystkich kombinacjach języków: hiszpański, angielski, polski oraz tłumaczenia ustne w parze językowej hiszpański-polski.

Specjalizuję się w następujących dziedzinach:

Tłumaczenia techniczne:

 • produkcja urządzeń AGD,

 • instrukcje obsługi,

 • specyfikacje,

 • dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn,

 • procesy produkcji,

 • operacje stanowiskowe,

 • karty procesów,

 • technologie (m.in. MTM),

 • emalierstwo,

 • lakiernictwo,

 • tłocznictwo metali,

 • kontrola jakości produkcji,

 • BHP,

 • bezpieczeństwo przeciwpożarowe i inne.

Tłumaczenia ekonomiczne i prawne:

 • umowy,

 • sprawozdania finansowe,

 • statuty spółek,

 • korespondencja handlowa,

 • oferty,

 • współpraca międzynarodowa,

 • księgowość,

 • współpraca ze specjalnymi strefami ekonomicznymi,

 • negocjacje handlowe i inne.

Tłumaczenia o tematyce informatycznej:

 • system finansowo-księgowy Oracle EBS,

 • instrukcje dla użytkownika,

 • systemy zarządzania produkcją,

 • gospodarka magazynowa i inne.

Dokumentacja korporacyjna:

 • korespondencja,

 • dokumentacja wewnętrzna,

 • procedury,

 • komunikaty prasowe,

 • wszelkiego rodzaju instrukcje.

Marketing i badania rynku, zarządzanie, HR.

 • katalogi produktów,

 • polityka marki,

 • opisy stanowisk pracy,

 • systemy zarządzania kadrami i inne.