Wybrane Realizacje

 • Statut, pełnomocnictwa, sprawozdanie finansowe i bilans hiszpańskiej spółki branży budowlanej, wchodzącej na rynek polski
 • Bilanse i sprawozdania finansowe międzynarodowych korporacji
 • Umowa franszyzy firmy z branży kosmetycznej
 • Wdrożenie systemu Oracle EBS, oraz tłumaczenie instrukcji obsługi i bieżącej dokumentacji projektowej
 • Umowy kredytowe z bankami hiszpańskimi
 • Katalogi produktów z branży AGD (Fagor, Mastercook)
 • Instrukcje obsługi sprzętu AGD oraz instrukcje techniczne
 • Instrukcja obsługi foliarki
 • Charakterystyka i instrukcje obsługi pras do tłoczenia metali
 • Dokumentacja systemu zarządzania kadrami przez kompetencje
 • Porozumienia o współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną
 • Asysta przy przenoszeniu linii produkcyjnych i szkolenie pracowników
 • Instrukcja obsługi chwytaków wózków widłowych
 • Raporty z audytów
 • Gwarancje bankowe
 • Umowy faktoringu
 • Kontrakty handlowe
 • Wytyczne BHP dla maszyn
 • Ocena BHP stanowisk pracy
 • Nakazy i wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy
 • Opisy stanowisk pracy